Aquest sistema aconsegueix la regulació dels Led que fins ara era tecnicamente difícil

SINF 20084 HAGER 200924

Primer va ser la bombeta incandescent, després, la UE també va retirar els llums halògens.
En triar noves lluminàries que permetin l'estalvi d'energia, a més de les halògenes de baix voltatge, avui dia, tenim com a opció les LED. No obstant això, la regulació dels LED continua sent tècnicament difícil.
Aquest desafiament s'aconsegueix amb la nostra nova gamma de reguladors.

Més Informació...