ACE organitza del 3 al 5 d'abril de 2019
el Congrés de Consultors d'Estructures

L'Associació de Consultors d'Estructures organitza aquest congrés per tal de tractar temes amb agents del sector tal com:

- Nous formigons
- Rehabilitació estructural
- Postessat a la edificació
- Codi estructural: Normativa
- Fusta estructural
- Juntes de dilatació
- Geotècnia i cimentacions

Per altra banda, també s'organitzaran taules rodones per tal de posar punts en comú respecte les temàtiques proposades.

Per tal de facilitar el temps necessari per la presentació de la comunicació corresponent, ACE perllonga la data d’entrega d’abstracts fins al proper dia 15 de novembre de 2018. 

SINF 0548 ACE 180907 Encap

 

Per a més informació, consulteu www.acecongreso2019.com