L'Oficina del Canvi Climàtic torna 

a reconèixer a EUROFRED pels seus esforços per 

compensar el 100% de les seves emissions de CO2

  • Per tercer any consecutiu, EUROFRED ha rebut el segell de “Càlcul” i “Compensació” del Registre de Petjada de Carboni del Ministeri de Transició Ecològica. La companyia ha repoblat, amb 16.000 arbres, 22 hectàrees de muntanya cremada al Parc Natural de la Serra de Espadán (Castelló), amb els quals compensa el 100% de les seves emissions a l'atmosfera de CO2 generades en 2015. 
  • En les seves diferents categories, el “segell” reconeix el compromís de EUROFRED amb l'eficiència i el medi ambient. El registre contempla tres fases: el càlcul de les emissions, la seva compensació i la seva reducció, i EUROFRED està en procés d'obtenir el segell “Redueixo”.

Barcelona, 19 de Setembre de 2018

Compromís amb el planeta

Des de fa quatre anys, el Departament d'Operacions i Qualitat de Eurofred lidera un projecte que el seu objectiu és esborrar la totalitat de la petjada de carboni de la companyia i per aconseguir-ho treballa amb les eines de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, dependent del Ministeri de Transició Energètica, per calcular, reduir i compensar.

L'objectiu de Eurofred és seguir reforestar zones forestals cremades cada any, alhora que desenvolupa una política activa de reducció de les emissions de CO2 en totes les operacions de la companyia: flota comercial, oficines, logística i dia a dia. 

16.000 nous arbres

En la plantació i sembra dels nous 16.000 arbres es van utilitzar dues espècies autòctones de la zona de Parc Natural de la Serra de Espadán: alzines, serbals i pins carrascos en massa mixta per afavorir la diversitat i la protecció enfront de l'erosió hídrica, amb una densitat final aproximada de 500 alzines/300 pins carrascos per hectàrea. Les llavors s'han recollit en fonts properes.

Els treballs de restauració forestal es van realitzar per treballadors de la zona i per persones en risc d'exclusió social d'octubre a desembre de 2017, i s'acabaran aquesta tardor. Amb això, els arbres absorbiran el diòxid de carboni, retirant l'excés de CO2 en l'atmosfera.

Programa internacional

Eurofred compensarà amb repoblacions forestals el 100% de les seves emissions de CO2 als països on opera. A Espanya, Eurofred va ser la primera companyia que va compensar el 100% de les seves emissions i l'única del seu sector que calcula i redueix les seves emissions de CO2. Un compromís amb el medi ambient que estén a Portugal i, pròximament, a França, Itàlia i Xile.

Fins avui, Eurofred ha reforestat més de 55 hectàrees de zones cremades a Espanya, amb 45.700 arbres (Barcelona, Alacant i Castelló), i 3,62 hectàrees a Portugal (Abrantes) amb 6.000 pins rodenos. Aquesta propera tardor repoblarà altres 22 hectàrees a Espanya, amb 16.000 arbres, en zones d'Andalusia, Extremadura o Madrid, i 6 hectàrees amb 3.000 arbres a França (Cambon et Salvergues). En total, 87 hectàrees reforestades amb 70.700 arbres que absorbiran més 4.523,28 tones de CO2.

Sostenibilitat 360º

A més de compensar la petjada de carboni repoblant zones cremades, Eurofred ha engegat diferents iniciatives per reduir la seva petjada de CO2 entre les quals destaquen la renovació de la seva flota de vehicles diésel i gasolina per una altra formada per vehicles híbrids i la instal·lació de llums leds en les oficines, reciclat de materials… Segons Nathalia Acevedo, directora de Comunicació de Eurofred, l'activitat empresarial genera emissions de CO2 i “l'objectiu de Eurofred és reduir-les i compensar-les per aconseguir un balanç zero amb el planeta”.

300

 

Per a més informació, consulteu www.eurofred.es