La recuperació de la calor, la mesura activa més eficaç
per augmentar la eficiència energètica dels edificis
segons un estudi de la Universitat de Granada

La investigació conclou que els edificis energèticament 
eficients incrementen un 7% la seva rendabilitat


Barcelona, 4 de Setembre de 2018

L'equip de recerca Sustainability, pertanyent a la Universitat de Granada ha realitzat un estudi pioner a Espanya en el qual analitza el potencial de la indústria de la construcció per adaptar-se al canvi climàtic i posa xifra als costos i beneficis associats.

L'informe ‘Anàlisi de costos i beneficis de l'adaptació del canvi climàtic en el sector de la construcció’ ha estudiat les mesures tècniques més recomanables per construir habitatges que facin front a l'escalfament global, així com els impactes econòmics que comporta. En aquest sentit, la recerca conclou que adoptar un model de construcció més sostenible suposaria un 7% d'increment en la rendibilitat.

Els professors Alberto Aragón i Nuria Hurtado, catedràtics d'Organització d'Empreses de la Universitat de Granada, han dirigit aquest projecte en el qual han participat 17 experts en representació de destacades companyies del sector de l'edificació amb presència a Andalusia, entre elles Siber.

L'estudi destaca la necessitat d'intervenir per mantenir o millorar la qualitat de vida en els habitatges sense que suposi una major despesa d'energia. Les recomanacions inclouen l'aplicació de mesures passives -relacionades amb el disseny i l'estructura- en la construcció d'edificis, tals com l'orientació, l'addició d'aïllament o l'eliminació de ponts tèrmics.

Quant a les actuacions actives plantejades -enfocades a la millora del rendiment de les instal·lacions que consumeixen energia a l'edifici- la instal·lació d'equips de ventilació amb recuperació de calor obté el major consens entre els experts com a instrument més eficaç per augmentar l'eficiència energètica en relació al cost.

Incorporar mesures d'adaptació al canvi climàtic pot requerir una major inversió inicial, però, com demostra la recerca, és rendible tant per al promotor com per a l'usuari final. Per al promotor perquè el preu dels habitatges amb una qualificació energètica alta pot ser significativament major; mentre que l'usuari, a més de l'estalvi econòmic i energètic, gaudirà d'un major benestar i confort.
Convé recordar que la modificació del Codi Tècnic d'Edificació (CTE), que actualment s'està tramitant en Les Corts per adaptar la normativa espanyola a la normativa europea de consum d'energia gairebé nul als edificis, està previst que elevi les exigències quant a eficiència energètica en la construcció.

“La ventilació mecànica amb recuperador de calor, tal com coincideixen els experts, és una solució d'eficiència energètica econòmicament rendible, amb l'afegit d'assegurar una qualitat de l'aire òptima per a la salut dels usuaris d'un edifici. Un aspecte que està cobrant cada vegada més rellevància davant la tendència impulsada per la normativa cap a un model de construcció que es caracteritza per la hermeticidad dels edificis”, assegura Toni Nicolás Salame, director general de Siber.

 


Recuperació de la calor
Un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor (o doble flux) expulsa l'aire contaminat de l'interior de l'edifici -de totes aquestes substàncies tòxiques- alhora que filtra l'aire que accedeix des de l'exterior. D'aquesta manera, evita que s'introdueixin en l'habitatge partícules perjudicials per a la salut, proporcionant un ambient net i confortable a tot moment. A més, aconsegueix recuperar fins al 90% de l'energia de l'aire extret per escalfar o refredar el que accedeix a l'edifici, per la qual cosa disminueix la despesa d'energia en climatització per aconseguir la temperatura desitjada.

 

Per a més informació, consulteu www.siberzone.es


 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (SINF_0544_SIBER_180904.pdf)SINF_0544_SIBER_180904.pdf[ ]103 kB