EUROFRED compensarà les seves emissions
de CO2 amb repoblacions forestals

  • Fins al moment la companyia ha reforestado amb 70.700 arbres que absorbiran 4.523,28 tones de CO2.

  • Totes les repoblacions es realitzen en zones devastades per incendis forestals i en elles es dóna ocupació a treballadors de la zona en risc d'exclusió social. La reforestació es realitza amb plantes autòctones, adequades a cada territori, que, a més d'absorbir CO2, ajuden a consolidar els terrenys, evitant la seva erosió i a restituir el seu valor paisatgístic.


Barcelona, 19 de juliol de 2018

Eurofred compensarà amb repoblacions forestals el 100% de les seves emissions de CO2 als països on opera. A Espanya, Eurofred és la primera companyia que compensa el 100% de les seves emissions i l'única del seu sector que calcula i redueix les seves emissions de CO2. Un compromís amb el medi ambient que estén a Portugal i, pròximament, a França, Itàlia i Xile.

Fins avui, Eurofred ha reforestat més de 55 hectàrees de zones cremades a Espanya, amb 45.700 arbres (Barcelona, Alacant i Castelló) i 3,62 hectàrees a Portugal (Abrantes) amb 6.000 pins pinyoners. La propera tardor repoblarà altres 22 hectàrees a Espanya, amb 16.000 arbres, en zones d'Andalusia, Extremadura i Madrid, i 6 hectàrees amb 3.000 arbres a França (Cambon et Salvergues). En total, 87 hectàrees reforestades amb 70.700 arbres que absorbiran 4.523,28 tones de CO2. A més, és important assenyalar que com a mínim durant 20 anys la companyia farà un seguiment exhaustiu de totes les seves plantacions, responsabilitzant-se del seu manteniment i creixement. Tot això, per garantir el perfecte desenvolupament del projecte i aconseguir que en el 100% de les reforestacions s'aconsegueixin els objectius previstos.

Totes les repoblacions es realitzen en zones devastades per incendis forestals i en elles es dóna ocupació a treballadors de la zona en risc d'exclusió social. En la selecció de les espècies d'arbres, la reforestació es realitza amb les plantes autòctones, adequades a cada territori, que, a més d'absorbir CO2, ajuden a consolidar els terrenys, evitant la seva erosió, i a restituir el seu valor paisatgístic.

El 2014 Eurofred va engegar una estratègia orientada a esborrar la seva petjada de carboni, compensant les seves emissions de CO2 amb repoblacions forestals. En paral·lel, la companyia millora contínuament l'eficiència energètica de les seves instal·lacions i de la seva activitat, i incorpora a la seva oferta equips que redueixen els consums d'energia i utilitzen gasos refrigerants ecològics.

Sostenibilitat 360º

En els últims anys Eurofred ha engegat diferents iniciatives per reduir i compensar la seva petjada de CO2 entre les quals destaquen: la renovació de la seva flota de vehicles dièsel i gasolina per una altra formada per vehicles híbrids, la instal·lació de llums leds en les oficines i el reciclat de materials, entre unes altres. “Totes les activitats empresarials emeten CO2 a l'atmosfera -explica Bernat Martín, Director d'Operacions i Qualitat del Grup Eurofred- és alguna cosa molt difícil d'evitar, però podem minimitzar l'impacte calculant el CO2 que s'emet, reduint el volum d'aquestes emissions i compensant-les; i això és el que estem fent en Eurofred”.

Totes aquestes iniciatives orientades a la sostenibilitat, l'eficiència i la reducció de la petjada de CO2 es completen amb una oferta comercial que utilitza maquinària amb gasos refrigerants “menys” contaminants, en les seves diferents línies de producte, reduint així les emissions indirectes. Per exemple, en la línia de Horeca destaca la utilització del CO2 com a gas refrigerant, que té un impacte mínim en el medi ambient.

Sostenibilitat certificada

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), ha concedit a Eurofred la certificació com a empresa que “calcula” i “compensa” les seves emissions de CO2. L'objectiu de l'empresa és superar la tercera fase del segell del MAPAMA: “Redueixo”, demostrant la reducció de les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera dels últims 4 anys.
Eurofred explica també amb el certificat de “Acords de Voluntaris” de l'oficina catalana del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya que reconeix la realització d'accions voluntàries d'empreses i institucions dirigides a reduir les emissions de CO2.

SINF 0539 EUROFRED 180719 Noti

Per a més informació, consulteu www.eurofred.es


 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (SINF_0539_EUROFRED_180719.pdf)SINF_0539_EUROFRED_180719.pdf[ ]743 kB