La ventilació que millora la salut, el comfort i la eficiència energètica
arriba a Las Palmas de la mà de SIBER

Barcelona, 27 de juny de 2018

SIBER (www.siberzone.es) portarà a Las Palmas de Gran Canària les seves solucions per a una ventilació intel·ligent que promogui la salut, el confort i l'eficiència energètica a l'interior dels habitatges. L'empresa espanyola oferirà dues jornades tècniques els dies 2 i 3 de juliol a les seus del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Gran Canària (COAGC) i del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Canàries Oriental (COIICO) respectivament.

En ambdues sessions, l'equip tècnic de Siber i Foncal (www.foncal.es) -el seu distribuïdor oficial en les Illes Canàries- mostrarà als arquitectes i professionals del sector les solucions de ventilació tant per a obra nova com en rehabilitació adequades per complir la regulació continguda en el CTE DB HS3. També informarà sobre les properes modificacions normatives relacionades amb la climatització que afecten als edificis de molt baixa demanda d'energia com són els passius, near ZeroEnergy Building (nZEB), o Edificis d'Energia Gairebé Nul·la (EECN), en els quals disposar d'un Sistema de Ventilació Mecànica (VMC) amb recuperador d'energia o Doble Flux correctament dimensionament és un dels requisits imprescindibles.

El funcionament de la VMC amb recuperació d'energia o Doble Flux consisteix a extreure de l'edifici l'aire contaminat amb substàncies tòxiques produïdes tant de la pròpia llar com a procedents de l'exterior que perjudiquen la seva salut a través de la respiració. A més, filtra l'aire que accedeix des de l'exterior, evitant així que s'introdueixin en la llar partícules perjudicials, proporcionant un ambient net i confortable de manera constant.

Un altre dels avantatges de la VMC amb recuperació d'energia o Doble Flux és que contribueix a l'estalvi d'energia, ja que aconsegueix recuperar fins al 90% de la calor de l'aire extret per escalfar el que accedeix a l'edifici. Per tant, disminueix la necessitat de despesa d'energia en climatització per aconseguir la temperatura de confort desitjada.

 

PROGRAMA I INSCRIPCIONS DE LES JORNADES

Dimarts 2 de juliol, 17:00-19:00 hores. COAGC Las Palmas de Gran Canària

http://eventos.arquitectosgrancanaria.es/2018/06/18/180618_jornada_siber/

Dimecres 3 de juliol,  18:00-20:00 hores en COIICO Las Palmas de Gran Canària

http://www.coiico.es/component/coiico/?view=event&id=276

 

Per a més informació, consulteu www.siberzone.es

 


 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (SINF_0528_SIBER_180627.pdf)SINF_0528_SIBER_180627.pdf[ ]116 kB