Barcelona, 6 de febrer de 2018. Equips de ventilació de doble flux de Siber (www.siberzone.es) han obtingut la certificació de l'Institut Passivhaus d'Alemanya, que els acredita com a adequats per ser utilitzats en projectes per complir amb el reconegut estàndard internacional d'edificació. En concret, han aconseguit la certificació Passivhaus els equips Excellent –per a aplicacions VMC Doble Flux Unifamiliar- i Sky - per a aplicacions VMCDoble Flux Individualitzada Plurifamiliar-. Siberés l'única empresa espanyola que ha aconseguit aquest certificat per als seus equips de ventilació.

L'Institut Passivhaus atorga aquest certificat als equips de ventilació mecànica amb recuperador de calor que compleixen amb els següents criteris: Una taxa de recuperació de calor igual o superior al 75%, una potència elèctrica específica que no superi els 0,45 Wh/m3, i que la temperatura de l'aire subministrat superi els 16,5ºC a una temperatura exterior de -10ºC. A més, la fugida d'aire ha de ser inferior al 3%.

La ventilació mecànica amb recuperador de calor és un dels cinc requisits que exigeix l'estàndard Passivhaus, amb l'objectiu d'aconseguir un mínim consum d'energia amb un alt nivell de confort. Els sistemes de doble flux de Siber extreuen l'aire viciat de l'interior -amb substàncies perjudicials com a pol·len o àcars- alhora que filtren l'aire que accedeix des de fora de l'edifici, eliminant els seus elements contaminants. D'aquesta manera, asseguren que l'aire que respiren els seus usuaris és adequat per a la seva salut. A més aconsegueixen recuperar fins al 90% de la calor de l'aire que s'expulsa per escalfar el que entra.

"El reconeixement del Passivhaus Institut de la idoneïtat dels nostres equips per a les construccions realitzades sota aquest exigent estàndard -el més exigent del món quan eficiència energètica i confort interior- ens indica que anem pel bon camí en el nostre objectiu d'aportar al sector solucionis que més enllà de complir amb la normativa de Salubritat i Estalvi d'Energia, resultin òptimes per a l'edificació passiva o de consum d'energia gairebé nul, a més d'assegurar la qualitat de l'aire a l'interior dels habitatges, protegint la salut de les persones", afirma Toni Nicolas Salame, director general de Siber.