Els equips autònoms de producció de calor d'Adisa Heating Sèries, han estat elegits per climatitzar el Centre de Salut del Carrer Barcelona a Móstoles, Madrid (Servei Madrileny de Salut - SERMAS).

L'equip escollit és un MINI ROOF TOP amb 2 calderes ADI CD 105, per a una potència de 208 kW.

Els MINI ROOF TOP de Adisa destaquen per ser solucions completes per a la producció de calefacció i ACS, en dimensions extremadament compactes, per a la seva instal·lació en espais exteriors. Amb potències fins 524 kW en una sola carcassa, estan equipats amb calderes d'alt rendiment ADI.

Les calderes de condensació ADI CD són calderes de gas modulants, en acer inoxidable, amb un rendiment estacional fins a 108% i amb potències des de 71-904 kW, en dimensions compactes i pesos reduïts. Compleixen amb els requisits d'eficiència energètica corresponents a la Directiva Europea Ecodisseny (ErP).

En ADISA col·laborem directament amb el client per a la realització del seu projecte: el client planteja les seves necessitats i el tècnic de ADISA aporta els coneixements per assessorar-lo i trobar la solució més apropiada.